Tổng đài IP

Hiển thị một kết quả duy nhất

 • Liên hệ

  Tổng đài panasonic KX-NS300 panasonic KX-NS300- 06 trung kế 32 máy nhánh

  TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300 – 6 VÀO 32 MÁY LẺ Hãy làm người đầu tiên viết nhận xét cho sản phẩm này Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 32 máy lẻ, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản CÒN HÀNG SKU KX-NS300-6- 32 BỘ TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-NS300 VỚI 6 ĐƯỜNG VÀO BƯU ĐIỆN RA 32 MÁY LẺ CÓ HỖ TRỢ HIỂN THỊ SỐ CHI TIẾT NHƯ SAU: 1 X TỔNG ĐÀI IP PANASONIC KX-NS300 – CẤU HÌNH 6 ĐƯỜNG VÀO 16 MÁY NHÁNH   1 X KX-NS5174 – CARD 16 MÁY LẺ ANALOG, SỬ DỤNG CHO MỌI ĐIỆN THOẠI 
 • Liên hệ

  TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300 – 6 VÀO 24 MÁY LẺ

  TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300 – 6 VÀO 24 MÁY LẺ Hãy làm người đầu tiên viết nhận xét cho sản phẩm này Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 24 máy lẻ, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản CÒN HÀNG KX-NS300-6-24 BỘ TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-NS300 VỚI 6 ĐƯỜNG VÀO BƯU ĐIỆN RA 24 MÁY LẺ CÓ HỖ TRỢ HIỂN THỊ SỐ CHI TIẾT NHƯ SAU: 1 X TỔNG ĐÀI IP PANASONIC KX-NS300 – CẤU HÌNH 6 ĐƯỜNG VÀO 16 MÁY NHÁNH   1 X KX-NS5173 – CARD 8 MÁY LẺ ANALOG, SỬ DỤNG CHO MỌI ĐIỆN THOẠI  
 • Liên hệ

  KHUNG MỞ RỘNG TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS320 – DUNG LƯỢNG 16 MÁY NHÁNH

  KHUNG MỞ RỘNG TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS320 – DUNG LƯỢNG 16 MÁY NHÁNH Hãy làm người đầu tiên viết nhận xét cho sản phẩm này Khung mở rộng tổng đài Panasonic KX-NS320, tích hợp sẵn 16 máy lẻ (Dùng mở rộng cho tổng đài KX-NS300. Mỗi khung mở rộng thêm được 12 đường vào 32 máy lẻ. Cho phép mở rộng tối đa 3 khung KX-NS320 lên tối đa 128 máy lẻ)
 • Liên hệ

  TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300 – 6 VÀO 40 MÁY LẺ

  TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300 – 6 VÀO 40 MÁY LẺ Hãy làm người đầu tiên viết nhận xét cho sản phẩm này Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 40 máy lẻ, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản CÒN HÀNG SKU KX-NS300-6-40 BỘ TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-NS300 VỚI 6 ĐƯỜNG VÀO BƯU ĐIỆN RA 40 MÁY LẺ CÓ HỖ TRỢ HIỂN THỊ SỐ CHI TIẾT NHƯ SAU: 1 X TỔNG ĐÀI IP PANASONIC KX-NS300 – CẤU HÌNH 6 ĐƯỜNG VÀO 16 MÁY NHÁNH   1 X KHUNG MỞ RỘNG TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS320 – DUNG LƯỢNG 16 MÁY NHÁNH   1 X KX-NS5173 – CARD 8 MÁY LẺ ANALOG, SỬ DỤNG CHO MỌI ĐIỆN THOẠI  1 X KX-NS5130 – CARD KẾT NỐI KHUNG CHÍNH VỚI CÁC KHUNG MỞ RỘNG 
 • Liên hệ

  TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300 – 6 VÀO 48 MÁY LẺ

  TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300 – 6 VÀO 48 MÁY LẺ Hãy làm người đầu tiên viết nhận xét cho sản phẩm này Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 48 máy lẻ, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản CÒN HÀNG KX-NS300-6-48 BỘ TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-NS300 VỚI 6 ĐƯỜNG VÀO BƯU ĐIỆN RA 48 MÁY LẺ CÓ HỖ TRỢ HIỂN THỊ SỐ CHI TIẾT NHƯ SAU: 1 X TỔNG ĐÀI IP PANASONIC KX-NS300 – CẤU HÌNH 6 ĐƯỜNG VÀO 16 MÁY NHÁNH   1 X KHUNG MỞ RỘNG TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS320 – DUNG LƯỢNG 16 MÁY NHÁNH   1 X KX-NS5174 – CARD 16 MÁY LẺ ANALOG, SỬ DỤNG CHO MỌI ĐIỆN THOẠI  1 X KX-NS5130 – CARD KẾT NỐI KHUNG CHÍNH VỚI CÁC KHUNG MỞ RỘNG  
 • Liên hệ

  TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300 – 6 VÀO 56 MÁY LẺ

  TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300 – 6 VÀO 56 MÁY LẺ Hãy làm người đầu tiên viết nhận xét cho sản phẩm này Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 56 máy lẻ, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản CÒN HÀNG SKU KX-NS300-6-56 BỘ TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-NS300 VỚI 6 ĐƯỜNG VÀO BƯU ĐIỆN RA 56 MÁY LẺ CÓ HỖ TRỢ HIỂN THỊ SỐ CHI TIẾT NHƯ SAU: 1 X TỔNG ĐÀI IP PANASONIC KX-NS300 – CẤU HÌNH 6 ĐƯỜNG VÀO 16 MÁY NHÁNH   1 X KHUNG MỞ RỘNG TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS320 – DUNG LƯỢNG 16 MÁY NHÁNH   1 X KX-NS5174 – CARD 16 MÁY LẺ ANALOG, SỬ DỤNG CHO MỌI ĐIỆN THOẠI  1 X KX-NS5173 – CARD 8 MÁY LẺ ANALOG, SỬ DỤNG CHO MỌI ĐIỆN THOẠI   1 X KX-NS5130 – CARD KẾT NỐI KHUNG CHÍNH VỚI CÁC KHUNG MỞ RỘNG 
 • Liên hệ

  TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300 – 6 VÀO 64 MÁY LẺ

  TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300 – 6 VÀO 64 MÁY LẺ Hãy làm người đầu tiên viết nhận xét cho sản phẩm này Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 64 máy lẻ, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản CÒN HÀNG bảo hành 15 tháng KX-NS300-6-64 BỘ TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-NS300 VỚI 6 ĐƯỜNG VÀO BƯU ĐIỆN RA 64 MÁY LẺ CÓ HỖ TRỢ HIỂN THỊ SỐ CHI TIẾT NHƯ SAU: 1 X TỔNG ĐÀI IP PANASONIC KX-NS300 – CẤU HÌNH 6 ĐƯỜNG VÀO 16 MÁY NHÁNH   1 X KHUNG MỞ RỘNG TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS320 – DUNG LƯỢNG 16 MÁY NHÁNH   2 X KX-NS5174 – CARD 16 MÁY LẺ ANALOG, SỬ DỤNG CHO MỌI ĐIỆN THOẠI   1 X KX-NS5130 – CARD KẾT NỐI KHUNG CHÍNH VỚI CÁC KHUNG MỞ RỘNG  
 • Liên hệ

  TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300 – 6 VÀO 80 MÁY LẺ

  TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300 – 6 VÀO 80 MÁY LẺ Hãy làm người đầu tiên viết nhận xét cho sản phẩm này Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 80 máy lẻ, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản CÒN HÀNG bảo hành 15 tháng KX-NS300-6-80 BỘ TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-NS300 VỚI 6 ĐƯỜNG VÀO BƯU ĐIỆN RA 80 MÁY LẺ CÓ HỖ TRỢ HIỂN THỊ SỐ CHI TIẾT NHƯ SAU: 1 X TỔNG ĐÀI IP PANASONIC KX-NS300 – CẤU HÌNH 6 ĐƯỜNG VÀO 16 MÁY NHÁNH    2 X KHUNG MỞ RỘNG TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS320 – DUNG LƯỢNG 16 MÁY NHÁNH    2 X KX-NS5174 – CARD 16 MÁY LẺ ANALOG, SỬ DỤNG CHO MỌI ĐIỆN THOẠI   1 X KX-NS5130 – CARD KẾT NỐI KHUNG CHÍNH VỚI CÁC KHUNG MỞ RỘNG 
 • Liên hệ

  TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300 – 6 VÀO 128 MÁY LẺ

  TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300 – 6 VÀO 128 MÁY LẺ Hãy làm người đầu tiên viết nhận xét cho sản phẩm này Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 128 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản CÒN HÀNG KX-NS300-6-128 BỘ TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-NS300 VỚI 6 ĐƯỜNG VÀO BƯU ĐIỆN RA 128 MÁY LẺ CÓ HỖ TRỢ HIỂN THỊ SỐ CHI TIẾT NHƯ SAU: 1 X TỔNG ĐÀI IP PANASONIC KX-NS300 – CẤU HÌNH 6 ĐƯỜNG VÀO 16 MÁY NHÁNH    3 X KHUNG MỞ RỘNG TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS320 – DUNG LƯỢNG 16 MÁY NHÁNH    4 X KX-NS5174 – CARD 16 MÁY LẺ ANALOG, SỬ DỤNG CHO MỌI ĐIỆN THOẠI   1 X KX-NS5130 – CARD KẾT NỐI KHUNG CHÍNH VỚI CÁC KHUNG MỞ RỘNG  
 • 7.500.000

  Tổng đài panasonic KX-NS300 panasonic KX-NS300- 06 trung kế 16 máy nhánh

  GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT  Khung chính tổng đài Panasonic KX-NS300 Smart Hybrid PBX tích hợp sẵn:   + 06 trung kế – 16 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port Digital).   + 2 kênh DISA, Voicemail cơ bản (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn).   + Tích hợp chức năng hiển thị số gọi đến. – Lập trình từ xa qua mạng LAN. – Giao thức lập trình hệ thống: Web/PT. – Xuất cước qua mạng LAN. – Chức năng Call center (mua thêm License). – Chức năng dùng điện thoại di động Smartphone làm máy nhánh (mua thêm License). – Chức năng TVM ghi âm máy nhánh, Voicemail cao cấp (mua thêm License). – Đàm thoại Video Call giữa các máy nhánh IP chuẩn SIP (mua thêm License). – Có 2 khe cắm card trung kế và 2 khe cắm card máy nhánh. Xuất xứ: Malaysia Bảo Hành: 15 tháng